• mindaugas@cyanus.lt
  • +37061132086

NR 2

Įgyvendindama projektą įmonė skaitmenizuos savo gamybinę veiklą pagal skaitmeninimo audite pateikiamas rekomendacijas. 

Šio projekto tikslas – pagal atliktą skaitmeninimo auditą, kuris padėjo įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas, investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą ir taip sudaryti sąlygas gamybos pajėgumų didinimui ir įmonės darbo našumo augimui.
Naujos įrangos pajėgumai ir galimybės bus pilnai išnaudojamos ir ženkliai prisidės prie esamų gamybinių procesų optimizavimo, gamybos apimčių didinimo ir suteiks galimybes kurti inovatyvius produktus ateityje.

Projektas įgyvendinamas:
nuo 2020 m.. lapkričio mėn. iki 2022 m. sausio m.